آرشیو مطالب : داروسازان

دبیرانجمن داروسازان ایران تاكید كرد؛

مدیریت داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده ضروری می باشد

مدیریت داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده ضروری می باشد
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

مطالبات صنعت داروسازی كشور پرداخت می گردد

مطالبات صنعت داروسازی كشور پرداخت می گردد
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد؛

تمكین داروسازان به مصوبه شورای پول و اعتبار

تمكین داروسازان به مصوبه شورای پول و اعتبار
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران؛

ترك اعتیاد با تبلیغات ماهواره ای

ترك اعتیاد با تبلیغات ماهواره ای
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی