آرشیو مطالب : داروسازان

رئیس انجمن داروسازان ایران

داروسازی مصداق اقتصاد مقاومتی است، وزارت بهداشت حمایت كند

داروسازی مصداق اقتصاد مقاومتی است، وزارت بهداشت حمایت كند
رئیس كمیسیون بهداشت مجلس مطرح كرد؛

كارشكنی تامین اجتماعی در واریز پول درمان كارگران به حساب خزانه

كارشكنی تامین اجتماعی در واریز پول درمان كارگران به حساب خزانه
دبیرانجمن داروسازان ایران تاكید كرد؛

مدیریت داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده ضروری می باشد

مدیریت داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده ضروری می باشد
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

مطالبات صنعت داروسازی كشور پرداخت می گردد

مطالبات صنعت داروسازی كشور پرداخت می گردد
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد؛

تمكین داروسازان به مصوبه شورای پول و اعتبار

تمكین داروسازان به مصوبه شورای پول و اعتبار
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران؛

ترك اعتیاد با تبلیغات ماهواره ای

ترك اعتیاد با تبلیغات ماهواره ای
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی