آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

مدیركل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت؛

دولت به قول و قرارهای بیمه ها در شروع طرح تحول سلامت ورود كند

دولت به قول و قرارهای بیمه ها در شروع طرح تحول سلامت ورود كند
قائم مقام سازمان نظام پرستاری عنوان كرد؛

تعرفه پرستاری ده ساله شد

تعرفه پرستاری ده ساله شد
معاون وزیر بهداشت تاكید كرد؛

مدیریت هزینه های طرح تحول سلامت

مدیریت هزینه های طرح تحول سلامت
قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران:

حضور روانشناسان در كرمانشاه

حضور روانشناسان در كرمانشاه
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح كرد؛

درخواست فیزیوتراپیست ها از وزارت بهداشت

درخواست فیزیوتراپیست ها از وزارت بهداشت
رئیس انجمن رادیولوژی ایران

تعرفه های رادیولوژی واقعی نیستند

تعرفه های رادیولوژی واقعی نیستند
تبریك به معاون پرستاری وزارت بهداشت

پرستاری بیشتر از هر زمان در كشور محتاج همدلی است

پرستاری بیشتر از هر زمان در كشور محتاج همدلی است
رئیس انجمن رادیولوژی استان البرز؛

دستكاری در كتاب تعرفه های پزشكی

دستكاری در كتاب تعرفه های پزشكی

بی عدالتی در تعرفه بیهوشی بیمارستان ها

بی عدالتی در تعرفه بیهوشی بیمارستان ها
گزارشی از یك اتفاق عجیب در كرمانشاه؛

دستگاه سی تی اسكن معیوب در وزارت بهداشت

دستگاه سی تی اسكن معیوب در وزارت بهداشت
وزیر بهداشت عنوان كرد؛

تحول در سلامت كاهش درد و رنج مردم

تحول در سلامت كاهش درد و رنج مردم
قائم مقام وزارت بهداشت مطرح كرد؛

همكاری وزارت بهداشت با كشورهای آفریقایی

همكاری وزارت بهداشت با كشورهای آفریقایی

پیمان شكنی وزرات بهداشت با پرستاران

پیمان شكنی وزرات بهداشت با پرستاران
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی