مطالب روان ما


بررسی فرایند وریفای بایننس و احراز هویت

بررسی فرایند وریفای بایننس و احراز هویت

هزینه تست، دارو و درمان کرونا با بیمه چقدر است؟

هزینه تست، دارو و درمان کرونا با بیمه چقدر است؟
از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد

بررسی نتایج مخالفت کشورهای اروپایی با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا

بررسی نتایج مخالفت کشورهای اروپایی با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا
فوق تخصص گوارش و كبد عنوان كرد؛

هپاتیت از چه راه هایی منتقل می شود

هپاتیت از چه راه هایی منتقل می شود
سازمان جهانی بهداشت:

سویه دلتا به صورت خاص کودکان را درگیر نمی کند

سویه دلتا به صورت خاص کودکان را درگیر نمی کند

سامانه ثبت نام واکسیناسیون برای متولدین ۱۳۴۵ و ماقبل فعال شد

سامانه ثبت نام واکسیناسیون برای متولدین ۱۳۴۵ و ماقبل فعال شد

گیت فروشگاهی گاندو نو بهتر است یا کار کرده ؟

گیت فروشگاهی گاندو نو بهتر است یا کار کرده ؟
گزارش روان ما؛

تهران بدون تخت خالی درحال انفجار است

تهران بدون تخت خالی درحال انفجار است

واكسیناسیون معلمان از 9 تا 25 مرداد

واكسیناسیون معلمان از 9 تا 25 مرداد

نكاتی كه باید قبل و پس از تزریق واكسن كرونا، رعایت نماییم

نكاتی كه باید قبل و پس از تزریق واكسن كرونا، رعایت نماییم
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی