مطالب روان ما

دبیر كمیته علمی كشوری كووید ۱۹؛

نزدیک پیک اومیکرون شده ایم

نزدیک پیک اومیکرون شده ایم

مطالعه استفاده از واکسن پاستوکووک بعنوان دز یادآور سایر واکسن ها

مطالعه استفاده از واکسن پاستوکووک بعنوان دز یادآور سایر واکسن ها

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام
مطالعات در انگلیس نشان داد

دو سوم مبتلایان امیکرون سابقه مبتلا شدن به کووید داشته اند

دو سوم مبتلایان امیکرون سابقه مبتلا شدن به کووید داشته اند

شناسایی ۹۳۷۸ ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۹۳۷۸ ابتلای جدید کرونا در کشور
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت مطرح كرد؛

اومیکرون برای چه کسانی خطرناکست

اومیکرون برای چه کسانی خطرناکست

۷۶۹۱ مبتلا شدن و ۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور

۷۶۹۱ مبتلا شدن و ۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور

تشکیل کمیته تجدید نظر بررسی مدارک و تعیین مصادیق شهید خدمت در وزارت بهداشت

تشکیل کمیته تجدید نظر بررسی مدارک و تعیین مصادیق شهید خدمت در وزارت بهداشت

تزریق بیش از 387 هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

تزریق بیش از 387 هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته
وزیر بهداشت به روان ما اعلام كرد

افزایش ۴برابری بیماران سرپایی کرونا در کشور

افزایش ۴برابری بیماران سرپایی کرونا در کشور
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی