مهر بررسی می كند؛

تنها كشوری هستیم كه همراه بیمار پرستار می گردد

تنها كشوری هستیم كه همراه بیمار پرستار می گردد روان ما: آنطور كه سازمان نظام پرستاری كشور اعلام نموده است، بالغ بر ۲۰ هزار فارغ التحصیل پرستاری داریم كه پشت درهای بیمارستان ها، منتظر مانده اند تا شاید جذب شوند.


به گزارش روان ما به نقل از مهر، مبحث كمبود پرستار در مراكز درمانی كشور، به سوژه ای نخ نما و تكراری تبدیل گشته و هرچه مسئولان صنف پرستاری فریاد بر می آورند كه بیماران از كمبود پرستار صدمه می بینند، گوش شنوایی نیست كه این گلایه ها را بشنود. در حالیكه گفته می گردد در حدود ۲۰ هزار فارغ التحصیل پرستاری داریم كه بیكار هستند، اما بیمارستان ها از كمبود نیروی پرستاری، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و همین مسئله سبب شده تا پرستاران شاغل، اضافه كار الزامی داشته باشند. این در شرایطی است كه ساعات طولانی كار و چند شیفت كار كردن پرستاران، سلامت جسمی و روحی آنها را تهدید می كند و نمی توانند خدمات با كیفیتی به بیماران عرضه كنند. در نتیجه، این بیمار است كه صدمه می بیند. وزارت بهداشت توان جذب پرستاران را ندارد محمد شریفی مقدم دبیركل خانه پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر، مبحث كمبود شدید نیروی پرستاری در مراكز درمانی درست دانست و اظهار داشت: متاسفانه وزارت بهداشت، هم اكنون توان جذب پرستاران در قالب طرح نیروی انسانی و استخدام را ندارد و فارغ التحصیلان جوان پرستاری در سراسر كشور، ماه های زیادی است كه در انتظار ورود به بیمارستان ها هستند. وی با اشاره به پرستاران طرحی كه می بایست ۲ سال موظفی خودشان را در بیمارستان ها حضور داشته باشند، اضافه كرد: این پرستاران تا زمانی كه طرح خودشان را سپری نكنند، نمی توانند در هیچ جایی مشغول كار شوند. شریفی مقدم با عنوان این مطلب كه پرستاران طرحی می توانند تا حدود زیادی كمبودهای نیروی پرستاری در بیمارستان ها را رفع كنند، اضافه كرد: چرا افرادی كه تا روز گذشته با افزایش ظرفیت دانشكده های پرستاری، فریاد كمبود پرستار سر می دادند، امروز ساكت شده اند. دبیركل خانه پرستار افزود: مسئولین وزارت بهداشت، بر مبنای نیاز مردم، نسبت به جذب نیروی پرستاری اقدام نمایند و فارغ از نگاه صنفی و گروهی، سلامت مردم را مورد توجه قرار دهند. شریفی مقدم با عنوان این مطلب كه ایران به لحاظ نیروی پرستاری جزو كشورهای عقب افتاده به حساب می آید، اظهار داشت: در كشورهایی همچون گرجستان و ارمنستان، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۶ نیروی پرستاری وجود دارد. در حالیكه در كشور ما به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱.۵ نیروی پرستاری وجود دارد. این در شرایطی است كه بیشتر از ۲۰ هزار پرستار فارغ التحصیل جوان در كشور داریم كه بیكار هستند. وی به وضعیت پرستاران در بیمارستان ها اشاره نمود و اظهار داشت: بیمارستان ها در حال تعدیل پرستاران طرحی هستند و قرارداد پرستاران شركتی را تمدید نمی كنند. در واقع، ورودی بیمارستان ها دچار محدودیت شده و خروجی نیروهای پرستاری رو به افزایش است. علت ممنوع نشدن حضور همراه بیمار در بیمارستان ذبیح الله نیكفر عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش جمعیت و تخت های بیمارستانی، اظهار داشت: متاسفانه كادر پرستاری به اندازه كافی جذب نشده و مشكلات بسیار زیادی برای اداره بیمارستان ها بوجود آورده است. وی خاطرنشان كرد: به علت كمبود پرستار و كادر درمانی و نیاز به مراقبت بیشتر، از همراه بیماران درخواست می گردد در بیمارستان ها بمانند، حضور همراه بیمار در صورتی می تواند ممنوع شود كه به اندازه كافی كادر پرستاری در اختیار داشته باشیم، تعداد كم نیروی پرستار و محدودیت های جذب نیرو، بیمارستان ها را به چالش كشیده است. عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح كرد: حضور همراه بیمار بر بالین بیمار، شاید به لحاظ روحی و روانی مفید باشد، اما مشكلاتی را برای بیمارستان و كادر درمانی به وجود می آورد، چون كه به علت بروز احساسات و عواطف امكان دارد در برابر اقدامات كاد درمان، دخالت هایی داشته باشد كه منجر به بروز تنش و حاشیه شود. كیفیت پایین مراقبت های پرستاری حیدرعلی عابدی سخنگوی عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری، با عنوان این مطلب كه بیمارستان ها هم اكنون با كمبود پرستار مواجه اند، اظهارداشت: كمبود پرستار سبب شده تا مراقبت پرستاری كیفیت مناسبی نداشته باشد. از طرفی در بعضی از بیمارستان ها پدیده جدیدی به وجود آمده و آن هم «همراه بیمار» است كه در تمامی بیمارستان ها به محض بستری كردن بیمار، از خانواده و همراهان بیمار می خواهند تا بعنوان همراه بیمار و برای مراقب از وی در بیمارستان بماند. وی افزود: هیچ كجای دنیا به اعضای خانواده بیمار همراه بیمار نمی ماند، چون كه این فرد آموزش های لازم را ندیده است، از طرفی خود این فرد هم صدمه می بیند و از تمامی برنامه های روزمره خودش هم عقب می ماند و اگر هم نماند عذاب وجدان می گیرد كه چرا در كنار بیمارش نمانده است. در این رابطه بارها به وزارت بهداشت گفته شده تا پدیده همراه بیمار در تمامی بیمارستان ها جمع شود چون كه غیر علمی بوده و برای خانواده ها هم مشكل بوجود می آورد و سبب انتقال بیماری های عفونی شده و عفونت های بیمارستانی را گسترش میدهد در نتیجه سبب افزایش مرگ و میر می گردد. عابدی اضافه كرد: كمبود پرستار در بیمارستان ها سبب می گردد كه پرستاران نتوانند از بیمار به خوبی مراقبت كنند بنابراین از همراه بیمار می خواهند برای مراقب بیشتر در بیمارستان بماند. در همه جای دنیا ملاك و معیار تعداد پرستار به تخت بیمارستان سنجیده می شود، در بیمارستان های ژاپن به ازای هر تخت ۱۱ پرستار و كادر پرستاری، كاردان اتاق عمل و بهیار وجود دارد. در دیگر كشورهای دنیا هم به همین صورت، در كشورهای آفریقایی هم كمتر از ۴ نیروی كادر پرستاری به ازای هر تخت وجود ندارد، یعنی اگر یك بیمارستان ۱۰۰ تخت داشته باشد، برای هر تخت ۴ پرستار، كاردان اتاق عمل، بهیار و كمك پرستار وجود دارد. نسبت تخت های بیمارستانی به پرستار بررسی ها و گزارش ها از آن حكایت می كند كه هم اكنون، كمبود پرستار در بیمارستان های بزرگ و شلوغ پایتخت، به شدت بحرانی است. بطوریكه گاها یك پرستار به ازای ۸ تخت بیمارستانی در بخش عادی و یك پرستار برای ۴ تخت بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه وجود دارد. این اتفاق، سبب شده است كه كیفیت مراقبت های پرستاری به شدت افت كند و در عین حال، فرسودگی پرستاران هم تسریع شود. در حالیكه می توان با جذب نیروهای پرستاری، این وضعیت را تا حدودی مدیریت كرد. بر مبنای یافته های پژوهشی شورای بین المللی پرستاری، تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب یك پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد بیماران را در معرض خطر مرگ در خلال ۳۰ روز پس از پذیرش قرار می دهد و افزایش ۸ بیمار در برابر ۴ بیمار با افزایش حدود ۳۱ درصد مرگ و میر همراه می باشد. همینطور در همه بیمارستان ها با هر درجه در بخش های پس از زایمان، باید به ازای هر ۵ مادر یك پرستار و یك نفر مسئول شیفت در بامداد ها و یك پرستار به ۶ بیمار در شیفت پس از ظهر حاضر باشد. بر طبق این استاندارد در هر اتاق عمل باید ۳ پرستار حضور داشته باشد و در بخش های مراقبت های پس از عمل ریكاوری در همه شیفت ها به ازای هر بیمار بیهوش یك پرستار حاضر باشد. هم اكنون در بیمارستان های بزرگ پایتخت همچون بیمارستان امام خمینی(ره)، شریعتی و...، كه بیشترین مراجعان را از اقصی نقاط كشور دارند، كمبود پرستار به شدت بحرانی است.

1397/08/02
19:30:02
5.0 / 5
4503
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی