مهر بررسی می كند؛

چرایی اعتراض پزشكان به تعرفه ها، هیچ وقت راضی نیستند

چرایی اعتراض پزشكان به تعرفه ها، هیچ وقت راضی نیستند روان ما: هر سال با تصویب ابلاغ تعرفه های پزشكی، اعتراض ها و گلایه های جامعه پزشكی از میزان رشد تعرفه ها باز شروع می شود و این داستان همواره ادامه دارد.


به گزارش روان ما به نقل از مهر، سوژه اعتراض جامعه پزشكی به تعرفه های مصوب، هر سال و به دنبال ابلاغ این تعرفه ها كلید می خورد و حالا همگان به این نحوه و شكل اعتراض پزشكان به تعرفه ها عادت كرده اند و به صورتی «رسم» جامعه پزشكی شده كه حتما می بایست به نحوه تصویب و رشد تعرفه ها معترض باشد. این در شرایطی است كه برخی كارشناسان حوزه سلامت، بر این عقیده اند كه جامعه پزشكی می تواند با همین مقدار رشد تعرفه باز كنار بیاید و آنرا بپذیرد. این در شرایطی است كه با اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۳، یك دفعه درآمد پزشكان سیر صعودی پیدا كرد و آنقدر درآمدها بالا رفت كه در نهایت منجر به اعتراض دیگر گروه های درمانی غیر پزشك گردید. این وضعیت تا زمانی كه بودجه طرح تحول سلامت به خوبی تأمین می شد، ادامه داشت. اما با بروز مشكلات بودجه ای و مالی برای دولت، اختصاص اعتبار به طرح تحول سلامت با مشكل مواجه گردید و در نتیجه، روند پرداخت ها باز مبتلا به اختلال گردید. اما رشد ۳۰۰ درصدی تعرفه های خدمات درمانی در سال های ۹۳ و ۹۴، یك دفعه سیل اعتراضات و انتقادات را به همراه داشت، تا جایی كه منجر به تشدید شكاف پرداختی ها در نظام سلامت گردید و همین نگاه تبعیض آمیز كافی بود كه سوژه افزایش تعرفه ها، دستمایه اعتراض برخی نمایندگان مجلس شود. وضعیت تعرفه های پزشكی سال ۹۸ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه كشور و همین طور تأیید شورای عالی بیمه سلامت، جزئیات تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ نمود. بطوریكه این تعرفه ها در بخش دولتی بطور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته است. شورای عالی بیمه سلامت به استناد بند ب ماده ۹ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه ای كشور مكلف است كه هر ساله نسبت به بازبینی ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای نمایش دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در كشور شامل دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع در مصارف و قیمت واقعی اقدام و مراتب را سپس تأیید سازمان برنامه و بودجه پیش از اختتام هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. بر این اساس تعرفه ویزیت پزشكان در بخش دولتی و خصوصی ۸ درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. همین طور جز حرفه ای ضریب K صفر درصد و جز فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. بنابر مصوبه هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان عمومی و دكتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه دار ۲۷۰ هزار ریال، پزشكان، دندان پزشكان متخصص و پزشكان عمومی دارای مدرك دكتری تخصصی در علوم پایه ۴۱۰ هزار ریال، پزشكان فوق تخصص، دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشكی ۵۲۰ هزار ریال، پزشكان فوق تخصص روان پزشكی و دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشكی ۵۹۰ هزار ریال، كارشناس ارشد پروانه دار ۲۲۰ هزار ریال، كارشناس پروانه دار ۱۹۰ هزار ریال تعیین شده است. چرا تعرفه ها نباید افزایش یابد محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب فشار برخی پزشكان برای افزایش تعرفه ها، اظهار داشت: هم اكنون كشور گرفتار یك ركود تورمی اقتصادی شدید می باشد. اگر خواسته باشیم پزشكان را با سایر طبقات حقوق بگیر كشور مقایسه نماییم، می توان گفت پزشكان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و…، دارند. وی با اشاره به افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه پزشكان به واسطه طرح تحول سلامت، اضافه كرد: تا پیش از سال ۹۳، وزارت بهداشت، دلیل پایین بودن كارایی پزشكان در بخش دولتی و بالا بودن پدیده زیرمیزی را تعرفه پایین خدمات پزشكی می دانست. در همین راستا، در آغاز طرح تحول سلامت، اولین پیشنهادی كه وزارت بهداشت به شورای عالی خدمات درمانی برای افزایش انگیزه در جامعه پزشكی و پیراپزشكی و پاراكلینیكی داد، بالا بردن تعرفه های پزشكی بود. ایزدخواه با اشاره به اینكه رشد سرسام آور تعرفه پزشكان در سال ۹۳، عواقب بسیاری سنگینی داشت، اظهار داشت: اگر می خواهید ببینید كه تعرفه های پزشكی چه پیامدی داشته است، فقط به این نكته توجه كنید كه در دو سال و نیم اول طرح تحول سلامت، فقط در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های درمان دو برابر ۵۲ سال قبل شد. وی با اشاره به اینكه باید به سمت كاهش تعرفه های پزشكان حركت نماییم، اضافه كرد: طبق محاسبات كارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با عنایت به افزایش شدید تعرفه های پزشكی در چارچوب طرح تحول سلامت، هیچ گونه افزایش تعرفه ای توجیه ندارد. در همین حال، سید امیر سیاح كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس، با اشاره به اینكه تصمیم گیری درباب تعرفه پزشكان توسط خود پزشكان، مصداق بارز تعارض منافع است، اظهار داشت: تا امروز هم از روی غفلت و اشتباه بوده كه تعرفه‬ گذاری برای خدمات پزشكی را به پزشكان سپرده اند. این اشتباه باید فوراً جبران شود و به هیچ وجه هم نباید حق چنین سوءاستفاده هایی به نفع خودشان را داشته باشند. سیامك مره صدق عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واكنش به تهدیدهای جامعه پزشكی در خصوص دریافت زیرمیزی به سبب پایین بودن تعرفه ها، اظهار داشت: وجود مشكلات اقتصادی دلیلی بر این نیست كه صنف پزشكان خودرا تافته جدا بافته بدانند و تصمیم نداشته باشند كه برای رفع این معضل هیچ نقشی ایفا كنند، چونكه عموم مردم درگیر مشكلات مالی هستند و همگان باید در جهت رفع آن سهمی داشته باشند. وی اشاره كرد: اینكه برخی پزشكان اهتمام دارند در شرایط كنونی كشور معضل زیر میزی را چماق كنند و مردم را از آن بترسانند باید یكبار برای همیشه حل شود كه البته قرار بود اجرای طرح تحول سلامت به تحقق این مهم منتهی شود. البته این گلایه ها در سال قبل و به دنبال افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشكی سال ۹۷، شدت بیشتری داشت كه در همان ایام، یكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته بود؛ چرا منتقدان در زمان افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه ها منتقد نبودند. توقع رشد ۷۰ درصدی تعرفه ها علیرضا اسپید نایب رییس دوم شورای عالی نظام پزشكی، در واكنش به اعلام تعرفه های پزشكی، اظهار داشت: برمبنای پیشنهادات در شورای عالی نظام پزشكی، به این نتیجه رسیدیم كه اگر ۷۰ درصد تعرفه ها را بالا ببریم با عنایت به نرخ تورم تازه به نقطه صفر سال ۹۷ رسیدیم. ولی با عنایت به اینكه افزایش تعرفه فشاری به وضعیت معیشتی مردم وارد می كند، تصمیم بر این شد افزایش تعرفه را در حدی كه در توان جامعه پزشكی باشد، تعدیل نماییم. در شرایطی كه دولت و كشور با مشكلات تحریم ها و كمبود بودجه و اعتبارات مواجه می باشد، بنظر می رسد كه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و رشد ۱۳ درصدی در بخش خصوصی، تا حدودی بتواند تأمین كننده هزینه ها باشد. بنابراین، جامعه پزشكی می بایست با درك شرایط كلی جامعه، در حد توان با مشكلات همراهی نموده و اجازه ندهد شرایط برای سواستفاده عده ای فراهم گردد.

1398/01/27
16:57:25
5.0 / 5
4381
تگهای خبر: اختلال , بهداشت , بیمه , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی