برای اجرا در نظام درمانی كشور؛

دستورالعمل طرح درمان وابستگی به دخانیات ابلاغ گردید

دستورالعمل طرح درمان وابستگی به دخانیات ابلاغ گردید دستورالعمل اجرائی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور، از طرف معاونان بهداشت و درمان وزارت بهداشت به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید.


به گزارش روان ما به نقل از مهر، دستورالعمل اجرائی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور، با امضای علیرضا رئیسی معاون بهداشت و قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ابلاغ گردید. در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و آیین نامه اجرائی آن، مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران و اصلاحات سال ۱۳۶۶ و بندهای ۱۲، ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۲۴ قانون در ارتباط با امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و ماده ۹ "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" مصوب سال ۱۳۸۵ و آیین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۸۶ هیأت دولت به منظور ارتقای سلامت نسل حال و آینده از راه ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات درمان وابستگی به دخانیات برای متقاضیان این خدمت و فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش های غیر دولتی صلاحیت دار در اجرای قانون جامع دخانیات، دستورالعمل اجرائی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمان کشور طبق موازین ذیل ابلاغ می گردد. طبق ماده ۹ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وزارت بهداشت موظف است فعالیت پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و پشتیبانی از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید. تعاریف ماده ۱: واحد مشاوره و درمان مصرف دخانیات: که در این آیین نامه به اختصار واحد نامیده می شود به واحدهایی اطلاق می گردد که امکانات ارائه خدمات مشاوره و خدمات درمانی و جلوگیری از عود (بازگشت به مصرف) دخانیات را به مراجعان ارائه می نمایند، این خدمات باید مطابق با استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات که توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد، باشد. ماده ۲: روش های درمانی ترک دخانیات: الف: خدمات درمانی: -جایگزین های نیکوتین: به ترکیبات حاوی نیکوتین اطلاق می شود که به اشکال آدامس، برچسب جلدی، آبنبات و اسپری جهت جایگزینی نیکوتین محصولات دخانی طبق استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات مصرف می شوند. -داروهای ترک دخانیات: به داروهایی مانند بوپروپیون و وارنیکلین اطلاق می شود که برای کمک به فرآیند ترک دخانیات طبق استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات تجویز می شود. ب: خدمات مشاوره ای: مشاوره با مصرف کنندگان و ترغیب آنان به ترک و آموزش روش های نوین ترک با روش های غیردارویی ماده ۳: فرد دوره دیده: پزشکان و روانشناسانی که دوره آموزشی مشاوره و درمان مصرف دخانیات مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که مطابق سرفصل های اعلام شده برگزار می شود، گذرانده باشند. -تبصره: روانپزشکان الزامی برای گذراندن دوره های آموزشی مشاوره و درمان مصرف دخانیات نخواهند داشت. ماده ۴: دوره آموزشی مصوب: دوره آموزشی نظری و عملی بر مبنای سر فصل های مصوب است که با همکاری معاونت های درمان و آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بعد از ستاندن مجوز از وزارت بهداشت برگزار می شود. اهداف واحدهای مشاوره و درمان مصرف دخانیات: ۱- کوشش برای ترک کامل یا کاهش مصرف دخانیات و کاهش عوارض ناشی از مصرف این مواد در جامعه ۲- افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد مضرات ناشی از استعمال دخانیات یا مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی وظایف ماده ۶- معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: گروه روانپزشکی و درمان اعتیاد مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان وزارت بهداشت موظف است: -سرفصل های آموزشی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی را با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و فرایندهای اجرائی برگزاری این دوره های آموزشی را تعریف و ابلاغ نماید. -پشتیبانی مالی و اجرائی لازم را از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی به عمل آورد. -فرم ها و سامانه های آنلاین در ارتباط با اجرای این طرح را طراحی و راه اندازی نماید. ماده ۷- معاونت درمان دانشگاه / دانشکده: معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی موظفند در جهت اجرائی شدن اهداف این برنامه: -منابع و تسهیلات لازم برای اجرا، پایش و ارزشیابی این طرح را با شرح وظایف زیر در معاونت درمان دانشگاه / دانشکده پیشبینی کند: •هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه در گروه روانپزشکی و درمان اعتیاد مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان وزارت بهداشت و سایر مجموعه های معاونت درمان و معاونت بهداشتی دانشگاه و سایر همکاران و سازمان های ذیربط در سطح استان •پیگیری اجرائی امور در ارتباط با واحدهای مشاوره و درمان مصرف دخانیات و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های دریافتی از معاونت درمان وزارت به واحدها •پیگیری اجرائی برگزاری دوره های آموزشی مصوب •ارتباط با واحدهای راه اندازی شده و پیگیری مسائل و مشکلات آنان •گزارش گیری هر شش ماه یک مرتبه از واحدها بر مبنای فرم های ثبت اطلاعات تهیه شده در معاونت درمان وزارت و ارسال اطلاعات جمع آوری شده به صورت مکتوب یا آنلاین به معاونت درمان •نظارت بر روند فعالیتهای واحدها -پس از ستاندن مجوزهای لازم برای برگزاری دوره های مصوب آموزشی در ارتباط با این طرح و انجام هماهنگی های لازم نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام نمایند. -گواهی های لازم را به پزشکان و واحدهای متقاضی ارائه خدمات مشاوره و درمان مصرف دخانیات ارائه نمایند. ماده ۸- شرح خدمات واحدهای مشاوره و درمان مصرف دخانیات -پذیرش آزاد داوطلبان درمان مصرف دخانیات و ارائه خدمات مشاوره ای، روانشناسی-روانشناختی، مهارت های رفتاری و درمان دارویی بر مبنای استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات -ارائه آموزش های لازم برای تداوم برنامه ترک در مراجعان بر مبنای استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات -فراهم کردن جزوات و اقلام آموزشی لازم و ارائه به بیماران -تشکیل پرونده پزشکی برای مراجعان و تکمیل فرم های در ارتباط با گزارش دهی طبق دستورالعمل -همکاری با کارشناس مرتبط در حوزه معاونت درمان دانشگاه و ارائه گزارش های دوره ای لازم افراد و مراکز مجاز ماده ۹- تمامی پزشکانی که در دوره های آموزشی مصوب ترک دخانیات شرکت و گواهی های مرتبط را ستاندن نموده اند؛ می توانند در عنوان مطب خود از عبارت «ترک سیگار / دخانیات» مطابق با دستورالعمل های در ارتباط با تابلوی مطب ها استفاده کنند. ماده ۱۰- در صورتیکه مسئول فنی مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد مخدر و روانگردان دارای گواهی شرکت در دوره های آموزشی مصوب ترک دخانیات باشند، این مراکز می توانند از عنوان مرکز / کلینیک ترک سیگار / دخانیات استفاده نمایند. ماده ۱۱- راه اندازی واحد مشاوره و درمان مصرف دخانیات در مراکز درمان سرپایی اختلال مصرف مواد مطابق مفاد دستورالعمل تأسیس این مراکز خواهد بود. ماده ۱۲- بیمارستان ها و مراکز درمانی منتخب زیر پوشش معاونت درمان دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور می توانند با به کارگیری پزشکان و روانشناسان دوره دیده نسبت به راه اندازی واحد ترک دخانیات اقدام نمایند. دوره های آموزشی ماده ۱۳- سرفصل های مورد نیاز و دستورالعمل اجرائی برگزاری دوره های آموزشی توسط گروه روانپزشکی و درمان اعتیاد مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان وزارت بهداشت با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت تهیه خواهد شد. چک فهرست های پایش و نظارت ماده ۱۴- پایش و نظارت بر واحدهای مشاوره و درمان مصرف دخانیات حسب مورد مطابق با مقررات عمومی، شرایط ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی آیین نامه های تأسیس مطب ها / درمانگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ به تصویب معاونت های درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت

1400/03/21
20:21:32
5.0 / 5
200
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی