قطعنامه شورای هماهنگی نظام پزشكی؛

نقاط ضعف طرح تحول سلامت، نظام بیمه ای گرفتار بحران است

نقاط ضعف طرح تحول سلامت، نظام بیمه ای گرفتار بحران است روان ما: شورای هماهنگی نظام پزشكی های سراسر كشور، در قطعنامه ای اعلام كرد؛ در اقداماتی كه تحت عنوان طرح تحول سلامت به اجرا در آمده، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه كشور حاصل نشده است.


به گزارش روان ما به نقل از مهر، در قطعنامه اجلاس فصلی شورای هماهنگی نظام پزشكی های سراسر كشور، كه با حضور رئیس كل سازمان، رئیس شورای عالی نظام پزشكی و...، در تهران برگزار شد، عنوان شد؛ در فاصله سه ماه بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۷ و در اجرای قرارهای مصوب و مفاد قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷، برگزاری این اجلاس فرصتی بود تا مطابق تصمیمات مجمع عمومی، راس سه ماه ریاست كل و ریاست شورای عالی و معاونین سازمان اقدامات انجام شده و هم سیاست های اركان مركزی سازمان را برای حاضرین در اجلاس تشریح نمایند، و از جانب دیگر روسای شوراهای هماهنگی استان های كشور هم با طرح نقطه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون مسائل سازمان و جامعه پزشكی، و هم با عرضه گزارش های كارشناسی از وضعیت عینی «سلامت» در اقصی نقاط كشور، در رسیدن اجلاس به نتایج موثر و راهگشا نقش اساسی خویش را ایفا كردند.در آخر این اجلاس، قطعنامه ای در ۱۰ بند صادر شد.۱- تاثیر انكار ناپذیر بحران موجود در عرصه های مختلف جامعه، همچون در شرایط اقتصادی و بروز نگرانیهای جدی در عرصه سیاستهای اداره مملكت، باعث نگرانی عمیق مسئولین سازمان و روسای شوراهای هماهنگی استان های كشور است. تاثیرات مستقیم بحران فوق الذكر بر «سلامت» مردم میهن، سبب نگرانی و انگیزه عرضه پیشنهادهای ضروی برای مقابله با وضعیت حاضر از جانب سازمان شده است. با نگاهی به فهرست های ماهیانه كمبود داروها می توان بر تاثیر تحریم ها در تامین داروهای ضروری مورد نیاز مردم پی برد.آنچه كه اتفاق افتاده و در آینده نزدیك بیم آن می رود كه اثرات منفی تحریم ها بر شدت و حدّت آنها بیافزاید عبارتست از مسدود شدن و یا محدودیت شدید نقل و انتقالات و عملیات بانكی و تحمیل شرایط تحریمی بر گشایش اسناد اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی. از جانب دیگر، علاوه بر تحریم های بانكی، خرید مواد اولیه از كشورها و یا شركت هایی كه تحت تاثیر فشارهای امریكا حاضر به معامله با شركت های ایرانی نیستند، تهیه مواد اولیه ضروری را امكان ناپذیر تولید كرده است. هم اینك هم برخی داروهای ضروری و داروهای "خاص" گرفتار كمبود و افزایش قیمت شدیدی شده اند كه عرصه را بر مردم نیازمند آنها تنگ كرده است. در این شرایط، مطلقاً لزوم دارد كه با تخصیص ارز با شرایط مناسب و تدبیر لازم برای تهیه دارو از كشورهای اروپائی و سایر ممالكی كه از تحریم های جدید امریكا فاصله می گیرند، شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه داروئی ایجاد، و اقدامات عملی و كارشناسانه در پشتیبانی از تولید داروهای ضروری در داخل كشوراعمال گردد.در زمینه ملزومات و تجهیزات پزشكی هم وضعیت بهتر از شرایط فوق نیست. آنچه كه بیم آن می رود، عدم توانایی در تامین تجهیزات پزشكی پیشرفته و هم قطعات فنی آنها در شرایط تحریمی و بحران ارزی موجود است كه نتیجه مستقیم آن افت كیفیت خدمات و در كنار آن افزایش بی رویه هزینه های مردم خواهد بود.وظیفه مهم مبرم و فوری مسئولین اداره كشور پاسخگویی به نیازمندی های فوق و متمركز كردن امكانات و توانایی ها برای رفع آنها ست.سازمان نظام پزشكی بدینوسیله اعتراض خویش را نسبت به تحریم های اخیر ایالات متحده امریكا به دلیل اثرات ضد بشر دوستانه اقدامات دولت امریكا در محدود كردن دارو و امكانات پزشكی مورد استفاده مردم ایران به سازمان ها و محافل بین المللی اعلام می نماید.به رغم قوانین بین المللی و قواعد حقوق بشر، در خصوص مستثنی بودن حوزه سلامت از شمول تحریم ها، متاسفانه به نحو ناجوانمردانه ای فشار مضاعف بر بیماران و بخصوص بیماران خاص و گروههای پرمخاطره افزایش یافته است.۲- جامعه پزشكی بنابه وظایف و رسالت تاریخی خود، در جهت توسعه پایدار كشور و برخورداری مردم شریف ایران از آسایش و سلامت، می بایست در صف مقدم دفاع از حقوق مردم، پایدار بایستد. و بنابراین سازمان نظام پزشكی خویش را در كنار مردم دانسته و به خاطر حل مشكلات ایشان وظایف سنگینی را بر دوش خویش احساس می كند. در عین حال حاضرین در اجلاس با تاكید فراوان بر لزوم مراعات شئونات اخلاقی جامعه پزشكی، تقویت بنیادهای اخلاقی را از وظایف سازمان ارزیابی كردند.۳- «نظام سلامت» در كشور ما از وضعیتی ناهمگون و موزاییكی برخوردار می باشد. ساختار كلی این نظام، روابط اجزای درونی آن و قوانین و مقررات حاكم بر آن، مجموعه ناهمگونی از چندین مدل مختلف را به نمایش درآورده است. به رغم تاكیدات صریح قوانین توسعه چهارم، پنجم و ششم، هنوز تكلیف نهایی ساختار نظام سلامت در كشور، روشن نیست. آنچه كه تحت عنوان «نظام ارجاع و پزشك خانواده» در قوانین بالادستی نظام مورد تاكید قرار گرفته است، در گستره كشوری استقرار و قوام نیافته و به نظر می آید اراده ای جدی برای اجرای آن در میان مسئولین در كار نیست. در اقداماتی كه در سالیان اخیر تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده است، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه كشور حاصل نشده است. مخدوش شدن نقش و جایگاه پزشكان عمومی و مشكلات عمده ای كه پزشكان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران با آنها دست به گریبان هستند، تولید محدودیت های غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی، به خصوص در شهرستان های كوچك و محروم، و اتلاف منابع مالی در برنامه های مختلف غیر كارشناسی، ازجمله مشكلاتی هستند كه هم اكنون بعنوان واقعیت های پیش روی جامعه پزشكی قابل ذكر هستند.تعیین تكلیف قطعی قانونی طی برنامه های كارشناسانه، با نظام سلامت كشور و تمركز تمام تلاش ها و منابع و امكانات برای تولید زیرساخت های لازم را وظیفه مبرم و ضروری دولت حاضر تلقی كرده و توجه و اقدامات موثر برای پاسخ گویی و رفع مشكلات فوق الذكر، تنها راه مقابله با «اتلاف منابع» و مقابله با بحران اجتماعی حاضر است.۴- حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷، در فصل بودجه نویسی كشور، نظر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامتی را به الزامات «سلامت» و لزوم تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه های مصّرح در قانون توسعه ششم و «سیاست های كلی سلامت» ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری جلب می نماید.۵- نظام بیمه ای موجود برای تامین امكانات درمانی مردم كشورمان گرفتار بحران جدی و ریشه ای است. سازمان های بیمه گر پایه و هم بیمه های تكمیلی موجود، درست به مانند عدم تعیّن نظام سلامت در كشور، فاقد منابع، زیرساخت، برنامه و اهداف عملی در تامین بیمه همگانی مردم ایران هستند. اصلاح ساختار بیمه ای باید از اولویتهای اصلاحات ضروری در نظام سلامت تلقی، و اقدمات كارشناسی علمی در این رابطه باید صورت گیرد. درحال حاضر سازمان های بیمه گر بعنوان خریداران خدمات تشخیصی و درمانی و هم حمایت كنندگان مردم در مقابل هزینه های «سلامت»، از كفایت و توانایی كافی برخوردار نیستند. در كنار عرضه خدمات ناكافی و وجود نارضایتی مردم از عملكرد سازمانهای بیمه گر، مطالبات معوق انباشته شده پزشكان و مراكز تشخیصی و درمانی از این سازمانها، بحران بیمه گری و ناتوانی ساختار موجود را كاملا عیان تولید كرده است.۶- اصلاح نظام مالیاتی و لزوم دریافت مالیات بمنظور پشتیبانی از توسعه پایدار كشور همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشكی بوده است. در عین حال شركت كنندگان در اجلاس تدوین سیاست های مالیاتی عادلانه و هماهنگ درسراسر كشور را مورد تاكید قرار می دهند. باید وضعیت مالیات اقشار مختلف حرف پزشكی طبق یك برنامه سراسری و مدّون كه با همكاری و همفكری سازمان تهیه شده باشد، به همه استان ها اعلام و از نگرانی های جامعه پزشكی در این رابطه تا حد امكان كاسته شود. با توجه به تاخیر پرداختهای دولتی و سازمان های بیمه گر، خیلی از همكاران مالیات پول نگرفته را پرداخت می كنند!علاوه بر مسئله مالیات، لزوم دارد مسئولین سازمان سیاست های واحدی را در قبال عوارض شهرداری ها، دفع پسماندهای عفونی، كاربری و عوارض مطب ها و مراكز درمانی و... درقالب یك مجموعه دستور العمل فنی تهیه و جهت وحدت رویه در سراسر كشور به استانها ابلاغ نمایند.۷- یكی از اصلی ترین وجوه وظایف سازمان نظام پزشكی، ساختار انتظامی و عملكرد نهادهای انتظامی سازمان در كارشناسی تخلفات پزشكی و رسیدگی به شكایات بیماران از فعالین حرف پزشكی است. این وظیفه هم اكنون با گسترش كشوری و با پشتیبانی یك ناوگان چندهزار نفری در جریان است و باوجود برخی اظهارات غیركارشناسانه، با حفظ شئونات اخلاقی و با رعایت اصول علمی، اعضای هیات های بدوی و دادستانی های شهرستان ها و هیات های تجدید نظر استانی و هیات عالی انتظامی به وظایف خویش عمل می كنند.از سوی دیگر «سازمان پزشكی قانونی» كه بعنوان ابزار كارشناسی جرائم در قوه قضائیه انجام وظیفه می كند، و در تمامی هیات های بدوی انتظامی شهرستان ها هم ریاست پزشكی قانونی شهرستان حضور و حق رای دارند، در موارد فراوانی به دوباره كاری و موازی كاری در مورد پرونده های شكایات و تخلفات پزشكی اقدام می نماید. همانطوریكه در قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ سازمان تصریح شده است، حاضرین از اجلاس ۲۳/۸/۹۷ هم خواهان پرداختن سازمان پزشكی قانونی به وظایف ذاتی خویش و محترم شمردن فعالیت انتظامی سازمان نظام پزشكی از جانب قوه قضائیه هستند.۸- در مورد «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»، جامعه پزشكی با مشكلات فراوانی مواجهند. سالیان دراز است كه «تعیین قیمت واقعی» برای تولید مبانی علمی و درست تعیین تعرفه، و هم مراعات كامل و بدون دستكاری «تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» از خواسته های سازمان نظام پزشكی است. امسال باید این موارد، یعنی «تعیین قیمت واقعی» و اعلام «تعرفه های ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» در اسرع وقت از جانب سازمان انجام پذیرد. محاسبه تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی هم باید از جانب سازمان انجام و به شورای عالی بیمه سلامت، در وقت قانونی مقرر اعلام گردد. سازمان نظام پزشكی و حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ اعتقاد دارند حتی اگر نتوان در شرایط كنونیتعرفه های «واقعی» را اعلام و جاری نمود، ولی می توان به سمت واقعی كردن تعرفه ها قدم برداشت و اعلام «قیمت واقعی خدمات سلامت» و «تعرفه های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی» می تواند در آگاهی عمومی مردم از ارزش خدمات جامعه پزشكی و ارتقای شان و منزلت خادمین سلامت مردم بسیار موثر باشد. به هرحال در شرایط بحران ارزی و افزایش سرسام آور ملزومات و تجهیزات و...، تعرفه های موجود و افزایش میلیمتری آنها، به هیچ وجه مانع از ورشكستگی پزشكان و مراكز تشخیصی و درمانی نخواهد شد.۹- واقعیت این است كه وجود تعارضات و اختلافات بین رشته ای، ضربات سنگینی را بر پراتیك پزشكی همكاران و شان و منزلت و جایگاه اجتماعی گروه های مختلف جامعه پزشكی وارد كرده است. روسای شورای هماهنگی استان ها از ریاست كل سازمان و ریاست شورای عالی درخواست نمودند تا با توان كافی تدابیر لازم برای حل ریشه ای این اختلافات و ابهامات را پیش بینی نمایند. ریاست كل سازمان و ریاست شورای عالی نظام پزشكی هم در توضیحاتی برنامه جدید و مشترك سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت را برای حل وفصل این مسائل و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای رشته های مختلف معرفی و از حاضرین در اجلاس برای پیشبرد برنامه این توافق جدید دعوت به همكاری بعمل آوردند. ضمناً كمیسیون مشورتی تعیین حدود صلاحیت حرفه ای شورای عالی سازمان هم كما فی السابق به عنوان یك نهاد كارشناسی و كمك رساننده به برنامه مشترك فوق الذكر ادامه فعالیت خواهد داد.۱۰- حاضرین در اجلاس خواهان عملكرد مطلوب و پرثمر روابط عمومی سازمان شده و بر لزوم اطلاع رسانی متقابل بین ریاست كل و اركان مركزی از یك سو و تشكیلات سراسری سازمان از جانب دیگر تاكید فراوان داشتند. جدا از ارتباط ارگانیك فوق الذكر، روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشكی استانهای كشور، اطلاع رسانی فعال و پویا از اقدامات سازمان و مواضع ریاست كل و اركان مركزی، با كمك گرفتن از روش های مختلف، خطاب به افكار عمومی مردم شریف ایران را بسیار ضروری قلمداد كردند.

1397/09/06
19:12:51
5.0 / 5
4440
تگهای خبر: بهداشت , بیمار , بیمه , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی