صعود مرگ های كرونایی در كشور

صعود مرگ های كرونایی در كشور به گزارش روان ما بر مبنای اعلام كمیته اپیدمیولوژی بیماری كرونا در وزارت بهداشت، در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه موارد مبتلا شدن و مرگ و میر كرونا در كشور همچنان بالا است و در ۱۴ استان هم روند صعودی یا شروع پیك جدید مشاهده شده است.به گزارش روان ما به نقل از ایسنا، آمار جهانیِ مبتلایان به عفونت کووید ۱۹ ناشی از کروناویروس جدید به ۵۰ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۵۸ نفر رسیده و تابحال مرگ یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۳۵۸ نفر هم بر اثر مبتلا شدن به این بیماری تأیید شده است.

بنابر تازه ترین آمارها ۳۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۵۳ نفر از مبتلایان به کووید-۱۹ هم تابحال بهبود یافته اند. روند افزایش آمار مبتلا شدن به بیماری کووید-۱۹ که تابحال در ۲۱۶ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

در ایران هم تا ظهر روز گذشته مجموع بیماران کووید۱۹ به ۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسیده و متاسفانه ۳۷ هزار و ۸۳۲ نفر هم به علت این بیماری جان باخته اند. همینطور خوشبختانه تا کنون ۵۱۵ هزار و ۱۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در وزارت بهداشت، تحلیل استانی وضعیت بیماری در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه را منتشر نمود.
روش محاسبه شاخص ها
در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه مبتلایان بستری و مرگ وارد آنالیز میشود. همینطور دسته بندی استانها بر مبنای میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته و نمودار بر مبنای تغییرات موارد مبتلا شدن و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.

برای محاسبه روند تغییرات مبتلا شدن و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش مبتلا شدن و مرگ هرروز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند مبتلا شدن و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی
برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد ز یرمدنظر قرار گرفت:

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشی دارد.

- در مواردی که شاخص تغییرروند مبتلا شدن نزولی ولی شاخص تغییرروند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

- در مواردی که منحنی اپیدمی تمام میشود، وضعیت به حالت ثبات میرسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم می باشد. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر می باشد.

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیرروند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد.

منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و مبتلا شدن از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخصهای مبتلا شدن و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در ایام بعد و با داده های درست تر میتوان عرضه داد. ناسازگاری در داده ها به علل مختلفی می تواند رخ دهد. همچون علل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود تلفیقی از چند الگوی اپیدمی در استان یعنی شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.
تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش
استان ها بر مبنای میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل بر طبق این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخصها و تحلیلهای دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور عرضه کنند.


تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۹ آبـان ماه
بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در وزارت بهداشت، موارد مبتلا شدن و مرگ و میر در کشور بالا است و روند آن ثبات با تغییرات مختصر صعودی بوده است. در ۹ استان ایلام، لرستان، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، البرز، اصفهان، گیلان و هرمزگان روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در ۱۴ استان یزد، خراسان جنوبی، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، تهران، قزوین، خوزستان، گلستان، فارس و سیستان و بلوچستان روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در سه استان کرمانشاه، مازندران و بوشهر روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. به نظر می آید استان اردبیل به تازگی یک پیک را پشت سر گذاشته است. در استان کردستان روند ثبات با تغییرات مختصر نزولی و در استان کهگیلویه و بویراحمد روند نزولی نشان داد. در دو استان قم و سمنان ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مد نظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه نماید.همینطور در جدول زیر می توانید ۱۵ کشور اول از نظر مبتلا شدن به کرونا را مشاهده کنید. کشورهای آمریکا، هند و برزیل در رده نخست تا سوم مبتلا شدن به کووید-۱۹ قرار دارند و کشورمان هم در رتبه چهاردهم جهان از نظر میزان مبتلا شدن به کرونا قرار گرفته است.چرا موارد مبتلا شدن و مرگ ناشی از کووید- ۱۹ در اروپا افزایش یافته است؟ بعد از افت موارد جدید مبتلا شدن و مرگ ناشی از کووید-۱۹ از اواسط خرداد تا اواسط شهریور در اروپا، حالا گزارش موارد مبتلا شدن و مرگ بسیار بالاتر از موج قبلی است. ظاهراً این بیماری در ایالات متحده آمریکا هم در حال تجدید حیات است. نگاهی به روند مبتلا شدن و مرگ ناشی از کووید- ۱۹ در اروپا نشان داده است که از اواسط اسفند ۱۳۹۸ تا اواسط خرداد ۱۳۹۹، به صورت میانگین روزانه بین ۳۵ تا ۳۸ هزار مورد مبتلا شدن گزارش شده است. بعد از آن در بیشتر روزها تا اواسط شهریور، اروپا کمتر از ۲۰ هزار مورد در روز گزارش می داد، اما در یک ماه گذشته، شاهد افزایش چشم گیر موارد مبتلا شدن و مرگ در اروپا هستیم.
موج دوم همه گیری کووید-۱۹ در اروپا بسیار بدتر از موج اول شروع شده است. گرچه علل مختلفی در پشت افزایش مجدد مبتلا شدن و مرگ در اروپا و سایر نقاط جهان وجود دارد، اما کارشناسان به دو عامل گسترده احتمالی اشاره می کنند:
- کاهش عمومی رعایت پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی بعد از روند نزولی مبتلا شدن و مرگ در تابستان
- کاهش دما که می تواند تشدیدکننده انتشار ویروس باشد (علاوه بر آنکه بیشتر فعالیت ها در محیط بسته انجام می شود، هوای سرد و خشک می تواند به زنده ماندن و قدرتمند ماندن ویروس کمک نماید، گرچه شواهد موجود در این مورد قطعی نیست).
پس از پایین آمدن تعداد موارد مبتلا شدن و مرگ در اروپا، مردم برای اوقات فراغت سفرهای خویش را شروع کردند و این کار به موجی که حالا شاهد آن هستیم، کمک کرده است. این همان چیزی است که ما باید در مورد این بیماری یاد بگیریم؛ ویروس جایی نمی رود (حتی اگر تعداد مبتلا شدن به آن در یک دوره کاهش یابد)، منتظر فرصتی مجدد است. بعنوان مثال، اسپانیا در مردادماه، ۲.۵ میلیون نفر توریست خارجی داشته است. در حالیکه در فروردین و اردیبهشت ماه عملاً هیچ گردشگری نداشت. چیزی که حیرت انگیز است، این است که انتظار می رفت کشورهای اروپای غربی برای کنترل اپیدمی اقدامات موثرتری انجام دهند، اما به نظر می آید که این اتفاق نیفتاده است.
در بین ناامیدی عمومی و افزایش موارد مبتلا شدن و مرگ در اروپا، چالش برگزاری جشن های سال جدید میلادی پیش روی این کشورهاست. این کشورها نمی دانند در شرایطی که ناچار شده اند به علت افزایش شدید مبتلا شدن و مرگ ناشی از کووید-۱۹ محدودیت ها را در این چند ماه مانده به کریسمس بالا برند، در مقابل جمعیت خسته از ویروس، چگونه مانع از برگزاری مراسم های کریسمس شوند.

1399/08/18
13:39:30
5.0 / 5
1177
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی